Bạc Liêu phát triển du lịch năng lượng tái tạo


7d291 photo 1 1534118645388501616969 Bạc Liêu phát triển du lịch năng lượng tái tạo

Cánh đồng điện gió Bạc Liêu.

Tháp tùng đoàn khảo sát có các công ty, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, dịch vụ du lịch trong và ngoài tỉnh đến Khu du lịch Nhà Mát, Cánh đồng Điện gió Bạc Liêu, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, thưởng thức biểu diễn nhạc ngũ âm tại chùa Xiêm Cán, vườn nhãn cổ, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu…Các thành viên khảo sát đã thống nhất, gợi ý Bạc Liêu có những sản phẩm du lịch đặc thù độc đáo, không bị trùng lắp với các tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL, khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh về du lịch văn hóa, tín ngưỡng, sinh thái và đặc biệt là loại hình du lịch năng lượng tái tạo đang giúp Bạc Liêu sẽ trở thành điểm sáng của du lịch vùng…

Theo Nguyễn Tiến Hưng

Tiền phong

This entry was posted in Tin tức and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *